Her øves det på dagens repertoar. Tusen takk til Engelsviken snekkerverksted, som lot oss få låne lokalet til å øve i.