Gjestesolist var Oda Mossik Bernhardsen akkompagnert av Wenche Tuman Johnsen.